Rybacki Mariusz

AddressE-mail and phone
Rybacki Mariusz
Zaklad Badarodowiska Rolniczego i Lenego
Polska Akademia Nauk
Bukowska 19
PL-60-809 Poznan
Poland
rybacki@rose.man.poznan.pl
Work: + 48 618 47 36 68
Home:
Fax: + 48 618 47 56 01


Go back to the waterfrog home page, the researcher page

If you find errors please inform
Peter Beerli (beerli@scs.fsu.edu)or Dirk Schmeller (dirk@hydra.biologie.Uni-Mainz.DE)